สีกัปตันจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สีกัปตันจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย อ.ธนกร เอี่ยมละออ ได้รับเกียรติจากบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ให้จัดการอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1” ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำเสนอเพื่อการขาย

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ การทำความเข้าใจในเทคนิคการนำเสนอต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ การยืน การถือไมค์ การใช้พลังเสียงจากลมในท้อง ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนล้วนฝึกฝนกันอย่างเต็มที่!!!!
โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมของบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 และ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา