สีกัปตันจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สีกัปตันจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย อ.ธนกร เอี่ยมละออ ได้รับเกียรติจากบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ให้จัดการอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2” ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำเสนอเพื่อการขาย

โดยตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมทุกคน ล้วนฝึกฝน ฝึกปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ ทำความเข้าใจในหลักการพูด รวมถึงเทคนิคการนำเสนอต่างๆ พร้อมฝึกฝนการพัฒนาบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การถือไมค์ การใช้พลังเสียงจากลมในท้อง ทั้งนี้เพื่อให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมของบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด