สถาบันRIT อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 วันที่ 5 มิถุนายน 2557

สถาบันRIT อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 วันที่ 5 มิถุนายน 2557

“บุคลิกภาพและพลังการพูดถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการพูดกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เชื่อและทำตาม
หากพูดไม่เป็น ไม่มีพลังในการพูด ก็คงยากที่จะสร้างองคฺ์กรให้เติบโตหรือประสบความสำเร็จได้ ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 33 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ

อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 (1) อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 (2) อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 (3) อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 (4) อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 (5) อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 (6) อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 (7)