ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

“ศรีตรังจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติสุ่ความสำเร็จในการทำงาน”
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย. อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติสู่ความสำเร็จในการทำงานให้กับผู้นำ วิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ ณ. บ้านหน้าเกาะ บลีสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรัก ความผูกพัน มีความสามัคคี พร้อมมีแนวคิด แนวทางสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา