วิทยากรมืออาชีพ 8-10 มีค.55

วิทยากรมืออาชีพ 8-10 มีค.55

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ” ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้มีถึงวันที่ 8-10 มีนาคม 2555