วิทยากรมืออาชีพ 8 – 10 ก.ย. 54

วิทยากรมืออาชีพ 8 – 10 ก.ย. 54

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ” ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 – 10 ก.ย. 54 บรรยากาศเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น สนุกสนาน เป็นกันเอง