วิทยากรมืออาชีพ 28 – 30 พ.ค. 55

วิทยากรมืออาชีพ 28 – 30 พ.ค. 55

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” วิทยากรมืออาชีพ” ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training ) พระโขนง กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมนี้มี 3 วัน คือ วันที่ 28 – 30 พ.ค. 55