วิทยากรมืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

วิทยากรมืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

อบรมวิทยากรมืออาชีพ ให้กับ สคบ. วันที่ 9 – 11 มีค.2554 ที่ โรงแรมทีเค พาเลซ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ” เพียง 24 ชั่วโมง สร้างท่านเป็นวิทยากรมืออาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)