วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์คแรลลี่

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์คแรลลี่

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์คแรลลี่ อบรม 17 – 18 ก.ค. 55 ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. พระโขนง กรุงเทพฯ