วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 34

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 34

R.I.T. จัดอบรมฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 34
เมื่อวันที่ 22 – 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม Private Coaching การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 34 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ในรูปแบบ Private Coaching ตัวต่อตัว

เป็นการอบรมเรียนรู้ ทำความเข้าใจในการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ ที่ต้องมีรูปแบบและกระบวนการตามขั้นตอน โดยต้องให้ได้ตามหลักการนำกิจกรรม 4 ส. คือ สนุกสนาน สร้างสรรค์ สร้างสายสัมพันธ์ และมีสาระ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ไม่ว่าจะเป้นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษากาย การใช้พลังเสียง การยืน การแสดงออก รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด การสื่อสาร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย

ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจสูงมาก มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถนำกิจกรรมนันทนาการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนัทนาการได้อย่างเต็มภาคภูมิ
การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 098 – 324 9492