อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 15

อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 15

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ” รุ่นที่ 15 วันที่ 3 – 5 ก.ค. 57 ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ