อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 9

อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 9

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์คแรลลี่ รุ่นที่ 9 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2555 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น