อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ 6 – 7 ก.ย. 54

อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ 6 – 7 ก.ย. 54

บรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนันทนาการและWalk Rally” เมื่อวันที่ 6 – 7 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยการฝึกปฏิบัติชนิดเข้มข้น

ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนตั้งใจฝึกฝนอย่าเต็มที่ ทุกคนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก การฝึกอบรมมีแต่ความสนุกสนาน ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม ทั้งนี้เพื่อการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ