ลุกซ์ รอยัล จัดกิจกรรม The Power Of Positive Thinking To success”

ลุกซ์ รอยัล จัดกิจกรรม The Power Of Positive Thinking To success”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดกิจกรรม The Power Of Positive Thinking To success” สร้างพลังคิดบวก สู่ เป้าหมายความสำเร็จ ให้กับบุคลากรในองค์กร จำนวน 80 ท่าน ณ. โรงแรมใบหยก ทาวเวอร์ สกาย ประตูนำ จ.กรุงเทพฯ
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้หลักการและเทคนิคพร้อมสร้างพลังความคิดเชิงบวก พลังคำพูดเชิงบวก พลังความเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น สร้างพลังกันอย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา