มทร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560”

มทร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ให้กับ นักศึกษาใหม่ในคณะ จำนวน 420 คน

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน มีรอยยิ้ม มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รู้จัก ทักทายเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในแนวทางสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกันในการหล่อหลอมเพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคีให้เกิดขึ้นในคณะ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา