ภาพกิจกรรมหลอมเพชร บทบาทผู้นำทีม 100 %

ภาพกิจกรรมหลอมเพชร บทบาทผู้นำทีม 100 %

สุดยอดกิจกรรมที่เป็นตำนาน!!!! ผู้เข้าสัมมนากล่าวขาน…ไม่มีวันลืม!!!!!