“พลังแห่งการนำเสนอ Power Of Presentation” 17-18 พฤษภาคม 2555

“พลังแห่งการนำเสนอ Power Of Presentation” 17-18 พฤษภาคม 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังแห่งการนำเสนอ Power Of Presentation” ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ 17-18 พฤษภาคม 2555