พลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

พลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

Private Coaching อบรมเชิงปฏิบัติการ พลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ ในรูปแบบ Private Coaching พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

การอบรมนี้เป็นหลักสูตรการอบรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของตัวเองว่าเป็นอย่างไร เป็นการเรียนรู้ในการดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด การออกกำลังกายแบบประหยัดเวลา พร้อมฝึกฝนแนวคิดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เสมอ ทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการได้

การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ