พลังผู้นำTeam 100 % นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

พลังผู้นำTeam 100 % นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

ส่วนหนึ่งในการอบรม “พลังผู้นำTeam 100 % .ในโครงการ Director Training # 16 จัดโดย บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ.สีดารีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558
https://www.richtraining.com