อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 48

อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 48

เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 48 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้ม ตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด การวางแผนในการพูดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน
ในการฝึกฝนดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel 02 – 381- 4070 , 098 – 324 9492