พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 57

พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 57

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 57 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน และการพัฒนาบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ มีพลังในการพูดสร้างแรงจูงใจทำให้ทลายกำแพงความกลัว ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆ ในการกลังการพูดต่อหน้าสาธารณะชน รวมถึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีมีสเน่ห์ สง่างามเมื่อต้องพูดอยู่ในที่สาธารณะชน

บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ในรูปแบบ Coaching Group ซึ่งโดยฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น วิทยากรติวเข้ม ตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด การวางแผนในการพูดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน ทำให้การพูดในแต่ละรอบพัฒนาความเชื่อมั่นพูดได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel 02 – 381- 4070 , 098 -324 9492