พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 55

พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 55

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 55
เมื่อวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 55 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน และการพัฒนาบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ มีพลังในการพูดสร้างแรงจูงใจรวมถึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีมีสเน่ห์ สง่างามเมื่อต้องพูดอยู่ในที่สาธารณะชน

บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ในรูปแบบ Coaching Group ซึ่งรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน ทั้ง 3 ท่าน ได้ ฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น วิทยากรติวเข้ม ตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด การวางแผนในการพูดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

ในการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel 02 – 381- 4070 , 098 -324 9492