พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 54

พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 54

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 54

เมื่อวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 54 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน ที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ มีพลังในการพูดสร้างแรงจูงใจในการพูด

บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ในรูปแบบ Private Coaching เป็นการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้ม ตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด การวางแผนในการพูดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

ในการฝึกฝนดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel 02 – 381- 4070 , 098 -324 9492