พลังการพูดสร้างแรงจูงใจรุ่นที่ 39

พลังการพูดสร้างแรงจูงใจรุ่นที่ 39

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจรุ่นที่ 39  วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ