อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 17

อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 17

“เป็นวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการต้องไม่อาย กล้าทำ กล้าแสดงออก ทำได้ทุกอย่าง”

“ร้อยรู้ไม่สู้ชำนาญ ความชำนาญเกิดจากการฝึกปฏิบัติ”

คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากมายขนาดไหน แต่หากขาดการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ก็เท่ากับไม่เกิดผลใดๆ เลย

ดังนั้น!!!! หากเราเรียนรู้และมีความรู้ในเรื่องใดๆ ก็ตามเราต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะนำความรู้นั้นๆ ไปฝึกปฏิบัติจนเกิดผลดี จนทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ นั่นแหละที่เขาเรียกว่า “ร้อยรู้ไม่สู้ชำนาญ ความชำนาญเกิดจากการฝึกปฏิบัติ” การันตี!!!!

ส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏิบัติ วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ รุ่นที่ 17 อบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา