ผู้นำนักพัฒนาฯ โรงเรียนบ้านหนองแดน จ.กำแพงเพชร

ผู้นำนักพัฒนาฯ โรงเรียนบ้านหนองแดน จ.กำแพงเพชร

บรรยากาศ การสัมมนา “ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่..ความสำเร็จ” งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ.โรงเรียนบ้านหนองแดน (สาขาบ้านโละโคะ) อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

ผู้เข้าสัมนาเป็นคณะครูและชาวบ้านโละโคะที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ต้องการจะพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำนักพัฒนา พร้อมมีแรงบันดาลใจต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ ผู้นำนักพัฒนากับแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ