บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จัดอบรม Team Building 2019 รุ่นที่ 1 “พลังคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ”

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จัดอบรม Team Building 2019 รุ่นที่ 1 “พลังคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ให้จัดอบรม Team Building 2019 รุ่นที่ 1 “พลังคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ” ให้กับคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานรวม 360 ท่าน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ. โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมการเรียนรู้ในเรื่องพลังความคิดในเชิงบวก ที่ทำให้มีมุมมองใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำที่ดีที่ทำให้ประสบความสำเร็จรวมถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วน มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ กันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อการสร้างพลังคิดเชิงบวกเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ