“บทบาทผู้นำทีม 100 %” Director Training ครั้งที่ 11 นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์

“บทบาทผู้นำทีม 100 %” Director Training ครั้งที่ 11 นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % “คุณทำได้!!!!  ทุกคนทำได้!!!!! เยี่ยม!!! สุดยอด!!!! Yes!!!!

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีม 100 % เป็นกิจกรรมที่ให้ข้อคิดมากมาย ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ 

ข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้ เริ่มตั้งแต่ การตั้งเป้าหมาย การเตรียมความพร้อม การวางแผน การซักซ้อมทำความเข้าใจ การมีสมาธิ ความมุ่งมั่น ความเชื่อ ความศรัทธา มีจิตวิญญาญแห่งนักสู้ ความอดทน การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยาวนานแบบ “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก” ความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การรู้จักรอคอยความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ ความเป็นมืออาชีพ การเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และจรรยาบรรณ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การแยกจิตออกจากกาย การใช้กลยุทธ์น้ำน้อยชนะไฟ ความภาคภูมิใจ ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมายที่ผู้ผ่านกิจกรรมนี้ทุกคนจะรู้ซึ้งถึงสิ่งที่ได้รับว่าเป็นอย่างไร?

สำหรับครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีเป้าหมายชัดเจนมาก มีจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้อย่างไม่ย่อท้อ มีความรัก มีความผูกพัน มีความสามัคคีกลมเกลียงกัน ร่วมแรงร่วมใจกันฟันฟ่าอุปสรรค ปัญหาต่างๆ จนพบกับความสำเร็จ เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน!!!!!

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ใช้เวลาเพียง 1.30 ชั่วโมง เท่านั้นก็สามารถผ่านกิจกรรมมหาโหดนี้ได้แล้ว ต้องบอกว่า คุณทำได้!!!! ทุกคนทำได้!!!!! เยี่ยม!!! สุดยอด!!!! Yes!!!!

การอบรม – สัมมนา “บทบาทผู้นำทีม 100 %”ในโครงการอบรม Director Training. ครั้งที่ 11 จัดโดย บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล / ประธานกรรมการบริหาร การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ. สีดารีสอร์ท จ.นครนายก