บจก.ทรัพย์ทิพย์จัดหลักสูตรการอบรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่ความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 1

บจก.ทรัพย์ทิพย์จัดหลักสูตรการอบรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่ความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 1

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ให้จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่ความสำเร็จในการทำงาน ให้กับบุคลากรของบริษัท จำนวน 30 ท่าน ณ. ห้องประชุมของบริษัทฯ ที่สำนักงาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 1

บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันพร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีในการทำงานให้ประสบความสำเร็จรวมถึงเรื่องการสื่อสารที่มีความสำคัญและหัวใจหลักในการทำงานที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารได้วางไว้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา