บขส. จัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์

บขส. จัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์

“บขส. จัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่”

บรรยากาศส่วนหนึ่งในกิจรรมการสร้างความสัมพันธ์ในโครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ (ประจำสำนักงาน) ประจำปี 2559 ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรม บขส. รังสิต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา