นิวไลฟ์ จัดอบรมพลังทีม 100 % โครงการ D.R.Training ครั้งที่ 20

นิวไลฟ์ จัดอบรมพลังทีม 100 % โครงการ D.R.Training ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก ท่านประธานกรรมการบริหาร คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดกิจกรรมสร้างพลังทีม 100 % ซึ่งอยู่ในโครงการ D.R. Training ครั้งที่ 20 ให้กับผู้นำของบริษัทเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในรูปแบบการทำกิจกรรมการสร้างพลังความเชื่อมั่นที่ต้องมีทัศนคติเชิงบวกอยู่ในจิตใจของตัวเองพร้อมการดึงพลังศักยภาพในการตั้งเป้าหมายให้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างทรงพลังให้จิตใจรับรุ้ รวมถึงการทำกิจกรรมสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม 100 % อย่างเป็นระบบทำให้สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนิวไลฟ์ได้อย่างง่ายดาย โครงการนี้จัดขึ้น ณ. สีดารีสอร์ทแอนด์สปา จ. นครนายก