ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม Inspiration

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม Inspiration

“ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจัดกิจกรรม Inspiration พลังแรงบันดาลใจสู่..เป้าหมาย..ความสำเร็จ”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ให้จัดกิจกรรม Inspiration พลังแรงบันดาลใจสู่..เป้าหมาย..ความสำเร็จ” ให้กับบุคลากรในองค์กร จำนวน 300 ท่าน  ณ. โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้หลักการและเทคนิคพร้อมสร้างพลังความเชื่อมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้ไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น สร้างพลังกันอย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา