คิดบวกชีวิตสำเร็จรุ่นที่ 6 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19

คิดบวกชีวิตสำเร็จรุ่นที่ 6 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19

Private Coaching คิดบวกชีวิตสำเร็จรุ่นที่ 6 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมคิดบวกชีวิตสำเร็จ รุ่นที่ 6 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมในรูปแบบ Private Coaching พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

การอบรมคิดบวกชีวิตสำเร็จ เป็นการอบรมต่อยอดจากหลักสูตรพลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ เป็นการเรียนรู้แนวคิดทัศนคติมุมมองในเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทำให้มีการพัฒนาความคิดและวิธีคิดที่สร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ รวมถึงการค้นหามุมมองด้านบวกในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การอบรมหลักสตรคิดบวกชีวิตสำเร็จ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ ทำให้มีมุมมองที่ดีและถูกต้องในการใช้ชีวิตและการบริหารงาน สามารถมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการสร้างความหวังสร้างพลังใจเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ
การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ