กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมลออและคณะ ได้รับเกียรติจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและกรมการจัดหางาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในการสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต” ในกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ จำนวนประมาณ ๑,๗๕๓ นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ มีแรงบันดาลใจ มีความพร้อมเพื่อมีงานทำ โดยมีท่านเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลโทณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ.แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร จัดโดย..กรมยุทธศึกษาทหารบก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและกรมการจัดหางาน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา