กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

“กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทผู้นำทีมคุณภาพ 100 % “
ในโครงการ Director Training โดย.. บริษัท นิวไลฟ์ เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว กิจกรรมเริ่มต้นด้วยความพร้อมที่สนุกสนาน หล่อมหลอมความรักความผูกพัน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการเริ่มต้นทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จได้ ทุกคนในทีมต้องมีจิตใจเต็มเปี่ยม 100 % ต้อง ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่นทุ่มเทด้วยกำลังกายและจิตใจแบบชนิดไม่”สำเร็จไม่เลิก” ถ้าทุกคนในทีมมีจิตใจอย่างนี้รับรองประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในการสร้างภาวะผู้นำในด้านต่างๆ อย่างแท้จริง กิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ Director Training ซึ่งรุ่นนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 9 จัดโดย.. บริษัท นิวไลฟ์ เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นที่ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นสนุกสนานหลากหลายอารมณ์!!!!!