กิจกรรมทีม 100 % สุดยอดของกิจกรรมที่มีกฏ กติกา ชั้นเลิศ

กิจกรรมทีม 100 % สุดยอดของกิจกรรมที่มีกฏ กติกา ชั้นเลิศ

“กฎ กติกา ทำให้มีระเบียบ วินัย ระเบียบวินัยทำให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จอย่างถูกต้องใสสะอาด”

กิจกรรมกระโดดเชือก เป็นกิจกรรมการทำงานเป็นทีมที่ไม่ใช่ใครจะผ่านไปได้ง่ายๆ ทุกคนในทีมต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ต้องทำกิจกรรมให้ได้ 100 % ทุกคนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมกระโดดเชือกเป็นกิจกรรมที่มีกฎกติกาเข้มงวดเคร่งครัด
เป็นกิจกรรมการสร้างคนให้มีระเบียบ มีวินัยต่อตนเอง เป็นกิจกรรมที่ฝึกความแข็งแกร่งอดทน

การผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าจากการผิดกฎกติกา จนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้ด้วยตัวของตัวเอง บ่งบอกว่าเป็นคนมีสปิริต ไม่ยอมละเมิดกฎกติกา หมายความว่าถ้าประสบความสำเร็จด้วยการทำผิดกฎ กติกา ก็จะไม่ยอม นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชม

องค์กรใด บริษัทใด มีเจ้าหน้าที่ มีพนักงาน มีสมาชิก มีทีมางานเป็นแบบนี้ องค์กรนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน นั่นก็คือ..ไม่มีการทุจริต คอร์รับชั่นเกิดขึ้น

กิจกรรมกระโดดเชือกทีม 100 % จึงเป็นกิจกรรมการอบรมที่สร้างคน สร้างทีมให้มีสปิริต มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ!!!!! การันตี!!!!!