กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ JIB JIB Studio & IDA Clinic

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ JIB JIB Studio & IDA Clinic

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในการทำงานเป็นทีม”

บรรยากาศช่วงหนึ่ง ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ในการทำงานเป็นทีม

จัดโดย..JIB JIB Studio & IDA Clinic ณ.ชมคลื่นรีสอร์ท แหลมแม่พิมพ์ จ. ระยอง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670