กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท.รุ่นที่ 3

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท.รุ่นที่ 3

อ.กร การันตี ผู้อำนวยการการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นายศุภชีพ ดิษเทศ ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ในโครงการ การเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ รุ่นที่ 3 ณ. โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ. สุพรรณบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานสร้างความรักความผูกพัน หล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีหลักคิดมีแนวทางในการทำงานเป็นเป็นทีมร่วมกันอย่างเหนียวแน่น กิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา