กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

“Happy Life , Happy Work , Happy Money”
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ในการทำงานเป็นทีม การบริหารชีวิต การบริหารการเงิน อย่างมีความสุข จัดโดย..บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ณ.ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 21 – 22 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานในการทำงานเป้นทีม พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต การบริหารการเงินเพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670