กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 1

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 1

อ.กร การันตี ผู้อำนวยการการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นายศุภชีพ ดิษเทศ ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ในโครงการ การเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ รุ่นที่ 1 ณ. โรงแรมฟรายเดย์ จ. อุตรดิตถ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานสร้างความรักความผูกพัน หล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีหลักคิดมีแนวทางในการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างเหนียวแน่น กิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา