กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 4

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี สพท.รุ่นที่ 4

อ.กร การันตี ผู้อำนวยการการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นายศุภชีพ ดิษเทศ ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ในโครงการ การเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ รุ่นที่ 4 ณ. โรงแรมสยามแกรนด์ จ. อุดรธานี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระในการทำงานเป็นทีม สร้างความรักความผูกพัน หล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีแนวคิด ได้แนวทางในการนำไปปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ