“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี รุ่นที่ 2”

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี รุ่นที่ 2”

ได้รับเกียรติจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการ การเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ รุ่นที่ 2 กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ. โรงแรมบรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา