กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

สมาคมคนพิการจันทบูรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรและพัฒนาศักยภาพคนพิการ”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทึมงานได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสมาคมคนพิการจันทบูร คุณดำรง สุริยะรังสี ให้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรและพัฒนาศักยภาพคนพิการประมาณ 100 ท่าน
บรรยากาศ เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้การปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองห้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเข็มแข็งให้กับองค์กร

กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสง บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา”