การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้างความสำเร็จให้ชีวิต

บรรยากาศส่วนหนึ่ง ในช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นการบรรยาย การสร้างพลังแรงบันดาลใจใน”การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต” ในงานการจัดแนะแนวอาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ณ.แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร จัดโดย..กรมยุทธศึกษาทหารบก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและกรมการจัดหางาน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
สนใจติดต่อ https://www.richtraining.com