เตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารอากาศโยธิน๑

เตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารอากาศโยธิน๑

เตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารอากาศโยธิน๑ “กองพันทหารอากาศโยธิน๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ให้กับทหารกองประจำการที่ประสงค์จะทำงานหลังปลดประจำการ”

การอบรม “การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต” เป็นหลักสูตรการอบรมสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นการอบรมหนึ่งในกิจกรรมการส่งเสริมการมีงานทำ..ให้กับทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ ที่ประสงค์จะทำงานหลังปลดประจำการ

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ ท่านนาวาอากาศโทชลธีร์ บุญศิริยะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจากบริษัท บางกอกไฟล์ท เซอร์วิส จำกัด , บริษัท เอเอสเอ็ม ซิเคียวริตี้ จำกัด และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มาร่วมประชาสัมพ้นธ์ ตำแหน่งงานว่าง ให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการในกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จัดขั้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา