การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารราบ มหาดเล็กรักษาพระองค์

การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารราบ มหาดเล็กรักษาพระองค์

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออและคณะได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในการสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต” ให้แก่ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ จำนวนประมาณ 300 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ มีแรงบันดาลใจ มีความพร้อมเพื่อมีงานทำ ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ กองทัพภาคที่ 1 กองพันทหารราบ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ