อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 45

อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 45

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 45 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน
บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้ม ชนิดตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

ในการฝึกฝนดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492