อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 59

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 59

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 59
ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ตั้งแต่ ความหมายและความสำคัญของพิธีกร การพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลในการเป็นพิธีกร รวมถึงรูปแบบของพิธีกร คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพิธีกรที่ดี การพัฒนบุคลิกภาพและขั้นตอนในการเป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จ

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนตั้งใจ มีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นพิธีกรตามเจตนารมภ์ที่ต้องการ

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492