อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 43

อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 43

เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ (Power Of Motivation) รุ่นที่ 43 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เน้นการฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

บรรยากาศในการอบรมตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมทั้ง 4 ท่าน ตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้ม ชนิดตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูด

ในการฝึกฝนดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492