อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38

“การเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการที่ดีนั้นต้องมีพื้นฐานการพูดที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทางบุคลิกภาพประกอบการพูดด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนพื้นฐานการพูดที่สำคัญในส่วนนี้ก่อน”

“บุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญ บุคลิกภาพของพิธีกรต้องโดดเด่นดูดีสง่างาม ดึงดูผู้ฟังได้ตลอดเวลา”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557